New Page 1

Thông báo !


Với mong muốn ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, 

VDC Online tiến hành kiểm tra nâng cấp hệ thống server webhosting , 

việc nâng cấp này sẽ làm gián đoạn server trong 1 khoảng thời gian.

Do vậy trang web của Hội Toán học Hà Nội đang tạm ngừng để cập nhật lại dữ liệu !


Xin quý vị vui lòng quay lại sau !