Ngày 21 tháng 7 năm 2019 Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sự kiện   |   Album ảnh   |   Đăng ký   |   Thư viện   |   Liên hệ  
 
Thông tin chính
 Tổ chức-Điều lệ
 Tin tức -Sự kiện
 Olympic Toán SVQT
 Olympic Hà Nội MR
 Trại hè Hùng Vương
 Trại hè Phương Nam
 Olympic Singapore
 Hội nghị khoa học
 Kỷ niệm 30 năm
 Thông báo của Hội
 
Thư viện Tài liệu
 CLB Hội Toán học
 Nhà toán học
 Ảnh nghệ thuật
 Trao đổi Học thuật
 Trang thơ, văn học
 Công nghệ mới
 
Liên kết ngoài
Album ảnh kkhối chuyên Toán Tin
Website hội toán học VN
Tạp chí toán học tuổi trẻ
< Website hội ứng dụng Toán học VN
 
 
 
PQD -Tổ chức-Điều lệ

Chủ đề:\ Tổ chức-Điều lệ
Điều lệ Hội Toán học Hà Nội (1/10/2009)
(bản mới chỉnh sửa và bổ sung qua Đại hội 5)


Cập nhậ­t: 02/10/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC HÀ NỘI KHÓA V (1/10/2009)
(Phân công công tác của BCH Hội Toán học Hà Nội khóa 5)


Cập nhậ­t: 01/10/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI TOÁN HỌC KHÓA V (1/10/2009)
(nhiệm kỳ 2009 - 2014)


Cập nhậ­t: 01/10/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI TOÁN HỌC HÀ NỘI KHÓA IV (16/7/2009)
(Số: 11BC /HTH-09 )Cập nhậ­t: 16/7/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


Ban chấp hành Hội Toán học Hà Nội (11/5/2009)
Khóa 4


Cập nhậ­t: 10/5/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM (27/4/2009)
KHOÁ 6 (Nhiệm kì 2008-2013)


Cập nhậ­t: 26/4/2009
Được viết bởi: Ban biên tập

Chi tiết..


Trang:1> Trang:2> 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sự kiện   |   Các tin đã đăng   |   Đăng ký   |   Album ảnh   |   Liên hệ   |  
© 2009 Trang tin của Hội Toán học Hà Nội
Điện thoại: 04-35576851 website: http://hms.org.vn Email: hmsmnv@gmail.com.