Ngày 22 tháng 4 năm 2019 Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sự kiện   |   Album ảnh   |   Đăng ký   |   Thư viện   |   Liên hệ  
 
Thông tin chính
 Tổ chức-Điều lệ
 Tin tức -Sự kiện
 Olympic Toán SVQT
 Olympic Hà Nội MR
 Trại hè Hùng Vương
 Trại hè Phương Nam
 Olympic Singapore
 Hội nghị khoa học
 Kỷ niệm 30 năm
 Thông báo của Hội
 
Thư viện Tài liệu
 CLB Hội Toán học
 Nhà toán học
 Ảnh nghệ thuật
 Trao đổi Học thuật
 Trang thơ, văn học
 Công nghệ mới
 
Liên kết ngoài
Album ảnh kkhối chuyên Toán Tin
Website hội toán học VN
Tạp chí toán học tuổi trẻ
< Website hội ứng dụng Toán học VN
 
 
 
PQD@2008

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
 
 
PHẠM XUÂN BÌNH
 
1.Phạm Xuân Bình, On a moment inequality involving derivaties, TBKH Khoa Toán ĐHTH Hà nội, 1986
2. Phạm Xuân Bình, On a new discrete distribution, Procedings on the conference on Mathematics, Mechanics and Informatics, Hanoi, ĐHKHTN Hà Nội, 1996
3. Phạm Xuân Bình, On the F- discrete distribution (sub, to Acta Math, Vietnam)
4. Phạm Xuân Bình, Nguyên lý chọn trước cho trò chơi ngẫu nhiên, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 1996
5. Phạm Xuân Bình, Phân bố B-rời rạc và các ứng dụng ,TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 1996
6. Phạm Xuân Bình, Pearson’s system and descrete distributations, (sub, to Vietnam J. Of Math)
7. Phạm Xuân Bình, Về một tỷ số diện tích, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 14 (2001), 3-6
8. Phạm Xuân Bình, Về một điều kiện đủ cho luật số lớn, TBKH ĐH Quy Nhơn, (2005), 33-36.
9. Phạm Xuân Bình, On a sufficient condition for the central limit Theorem, Acta Mathematica Vietnamica, Vol 32, No 1, 2007.
10. Phạm Xuân Bình, On a limit Theorem, Journal of Science, QNU, Vol 1, No 3, 2007.
11. Phạm Xuân Bình, A limit theorem for sequences of Positive Random Variables, Journal of Science, QNU, Vol 2, No 2, 2008.
 
PHẠM VĂN CƯỜNG

1. Phạm Văn Cường, Xây dựng tình huống trong dạy học, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 14, (2001)
714.
2. Phạm Văn Cường, Xây dựng luận cứ trong dạy học, ,TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 14, (2001), 91-100.
 
ĐINH THANH ĐỨC


1.Dinh Thanh Duc and Vu Kim Tuan, On a class of multidimentional Watson integral transforms, Integral Transforms and Special Functions, Vol.1, (2) p. 301-312, 1993.
2. Dinh Thanh Duc and Vu Kim Tuan, M. Saigo, Some integral transforms in the space of entire functions of exponential type. Proceedings of the Japan Academy, Vol. 72, Ser. A, No.4, p. 75-77, 1996
3. Dinh Thanh Duc and Vu Kim Tuan, Convergence rate of postWidder approximate inverstion of the Laplace transforms, Vietnam Journal of Mathematicss, Vol. 28, No.1, p. 93-96,2000.
4.Dinh Thanh Duc and Vu Kim Tuan, Automatic evaluation of abscissa of convergence for inverse Laplace transform, Fractional Calculus and Applied Analysis, Vol.3, No.4, p. 353-359, 2000.
5. Dinh Thanh Duc, On an Integral Transform with the Humbert Confluent Hypergeometric Function in the Kernel, Journal of Science, Natural Sciences, Vietnam National University, Hanoi, 17, No. 4, p. 1-5, 2001.
6. Dinh Thanh Duc, Some integral transforms with the hypergeometric function in the Kernel in the Space of entire functions of exponential type. Proceedings of Quinhon University, No. 14, p. 15-26, 2001.
7. Dinh Thanh Duc, The Laplace Transform: Some Convergence Rates of the Inversion Formulas, Proceedings of Quinhon University, no. 18, p. 5-14,2002.
8. Dinh Thanh Duc and Vu Kim Tuan, On a New real Inversion Formula of the Laplace Transform and Its Conversgence Rate. To appear Fractional Calculus and Applied Analysis.
9. Dinh Thanh Duc, An Algorithm to Calculate on Abscissa of Convergence of the Laplace Transform. (submitted to Journal of Computer Science and Cybernetics).
10. Dinh Thanh Duc, An algorithm to culate an abscissa of convergence of the Laplace transform, TBKH ĐH quy Nhơn, (2003), 5-10.
11. Dinh Thanh Duc, The smallest subgroup whose invariants are hit by the Steenrod algebra (viết chung), Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 2007.
12. Dinh Thanh Duc, Weighted norm inequalities in convolutions and their applications (viết chung), J. Math. Inequal., 2 (1), 2008.
13. Dinh Thanh Duc, Reverse weighted norm inequalities and their applications (viết chung), J. Math. Inequal., 3 (1), 2008.
14. Dinh Thanh Duc, Some applications of convolution inequalities in weighted spaces, to appear (viết chung), J. Integr. Transform. and Special Funct., 2008.
15. Dinh Thanh Duc, On some convolution norm inequalities in weighted spaces and their applications, to appear (viết chung), Math. Inequal., 2008.
16. Dinh Thanh Duc, On some reverse weighted norm inequalities in convolutions and their applications, to appear (viết chung), Math. Inequal., 2008.
17. Dinh Thanh Duc, Fundamental iterated convolution inequalities in weighted spaces and their applications, to appear (viết chung), Math. Inequal., 2008.
 
HUỲNH MINH HIỀN
 
1. Huỳnh Minh Hiền, Robust stability and stabilization of Linear Neutral Delay Systems, Journal of Science, QNU, Vol 2, No 2, 2008.
 
NGUYỄN THÁI HÒA


1. Nguyen Thai Hoa, on length functions defined by a system of parameters in local rings, VNU. Journal of Science, Nat. Sci. t XV, No. 1, p. 22-29,1999.
2. Nguyen Thai Hoa, Nguyen Tu Cuong and Nguyen Thi Hong Loan, On certain length function associated to a system of parameters in local rings, Vietnam. J. Math. 27 (3), p. 259-272. 1999.
3. Nguyen Thai Hoa, On module having pf(m)0, VNU, journa of Science, Nat. Sci. t XVII, No. 4, p. 20-27,2001.
4. Nguyen Thai Hoa, Nguyen Tu Cuong and Le Thanh Nhan, On modules whose local cohomology modules have generalized CohenMaculay Matlis duals, East – West J. of Mathematics, vol. 3, no. 2. p. 109-123, 2001.
5. Nguyen Thai Hoa, Nguyen Tu Cuong and Nguyen Duc Minh, On pseudo Cohen-Macaulay modules, Preprint, No. 98, ICTP, Trieste, Italy, 2002.
6. Nguyen Thai Hoa, Nguyen Tu Cuong, Parametrical Characterizations for pseudo and Sequentially Cohen-Macaulay modules, Vietnam, J. Math. 30 (4), 2001.
 
ĐINH CÔNG HƯỚNG


1. Đinh Công Hướng, Một số vấn đề về phương trình sai phân và ứng dụng, TBKH ĐHSP Quy Nhơn 18 (2002), 125-128.
2. Đặng Vũ Giang, Đinh Công Hướng, Tập giới hạn ô mê ga và mô hình phát triển dân số,, TBKH ĐHSP Quy Nhơn 23(2003), 30-37.
3. Đặng Vũ Giang, Đinh Công Hướng, Về một dạng phương trình sai phân phụ thuộc tham biến và hệ các đa thức trực giao, TBKH ĐH Quy Nhơn 27(2004), 15-28.
4. Dang Vu Giang, Dinh Cong Huong, Nilpotent matrices and dynamical systems, Advanced Studies in contemporary Mathematics, 8(2004), 65-72.
5. Dang Vu Giang, Dinh Cong Huong, Extinction, Persistence and Global stability in model of Population Growth, J.math.Anal.Appl, 308 (2005) 195-207.
6. Dang Vu Giang, Dinh Cong Huong, Nontrivial Periodicity in discrete delay models of Population Growth, J.math.Anal.Appl, 305 (2005) 291 – 295.
7. Dinh Cong Huong, On the asymptotic behaviour of solutions of a nonlinear difference equation with bounded multiple delay, Vietnam Journal of Mathematics, 34:2 (2006), 163-170.
8. Dinh Cong Huong, Dang Vu Giang, Sufficient conditions for the convergence of a class of rational recursive sequences, VNU Journal of Science, (2006) (to apear).
9. Dinh Cong Huong, Phan Thanh Nam, On the Oscillation, Convergence and Boundedness of a nonlinear difference equation with multiple delay (Submitted).
10. Dinh Cong Huong, Oscilation for a Nonlinear Difference Equation with Bounded Multiple Delay, TCKH ĐH Quy Nhơn, T.1, Số 3, 2007
 
TRẦN TÍN KIỆT


1. Trần Tín Kiệt, Một số vấn đề về giải tích phức rời rạc, Nội san Khoa học, Đại học Sư Phạm Qui Nhơn, 1/1981.
2. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), On the stabilizability of nonlinear systems in infinite dimensonal spaces, Nonlinear Funct. Anal. And Appl. 4 (1999)
3. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), Lyapunov stability of nonlinear time-varying differential equations, Acta Math. Vietnamica. 25 (2000)
4. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), Further properties of convex closed ser-value operator in Banach spaces and their applications, Bull. Of sci. works of Quinhon University, 6 (1996)
5. Tran Tin Kiet, Linear control systems in Banach spaces: Stabilizabilityand constraned controllability, Int. J. of Nonl. Funct. Anal.
6. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), Some remark on the Lyapunov equation in Banach space and applications to control problems, Preprint series, Hanoi Institute of Mth. 26 (2000). (sub. To Vietnam J. of Math).
7. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), Global controllability for linear time-varying differences systems with constrained in Banach spaces, (sub. To Int. J. of Nonl. Funct. Anal).
8. Tran Tin Kiet (Đồng tác giả), On the lyapunov equation in Banach spaces and applications to control problems, IJMMS, Hindawi Publishing Corp. 29: 3, (2002).
 
NGUYỄN VĂN KÍNH


1. Nguyen Van Kinh and Nguyen Minh Chuong, On the stbility of discrepancy method for solution of the first kind operator equations with perturbed operators, Compu. Math. and Math. Physics CCCP, 29(10) (1989)
2. Nguyen Van Kinh, Regularization of variational inequalities for non – monotone and discontinuous perturbed operators, Diff. Equation, 27 (2) (1991).
3. Nguyen Van Kinh, The approximate solutions of the first kind operator equation in locally topological vector spaces by discrepancy method, Acta Math. Vietnamica, 16 (1) (1991).
4. Nguyen Van Kinh, Nguyen Minh Chuong and G. Gorenflo, Regularization method forsolving approximately nonlinear variational inequalities, Preprint: Freie Universiat Berlin, No. A-91-26. (Proceedings of Quinhon University, 6, 1996).
5. Nguyễn Văn Kính, Nghiệm xấp xỉ của bất đẳng thức biến phân, Tập san khoa học ĐHSP Qui Nhơn, 1, (1992).
6. Nguyen Van Kinh, Regularization of variational inequalities with arbitrarily perturbed operators, Perprint: Institute of Mathematics Hanoi, 89-11(1989).
7. Nguyen Van Kinh, On the stable method of computing values of unbounded operators, Preprint: International Centre for theoretical Physics, Trieste, Italy, IC/98/45, (1998). (Proceedings of Quinhon University, 6, (2001), 27-38.)
8. Nguyen Van Kinh, Lavrentiev regularization method for nonlinear il-posed problems, Preprint: International Centre for theoritical Physics, Trieste, Italy,(sub. To Inverse Problems).
 
VÕ LIÊN


1. Võ Liên, Phương pháp tìm ngiệm nguyên của bài toán quy hoạch lồi với ràng buộc tuyến tính, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 1986.
2. Võ Liên, Tăng cường việc dạy toán ứng dụng trong các trường ĐHSP, Tạp chí ĐH & THCN, số ,8-9, 1982.
3. Võ Liên, Bằng phương pháp VTH, nghiên cứu kế hoạch phân bố quân lực trong Đông xuân 53-54, Tạp chí lịch sử quân sự, số 17,1987.
4. Võ Liên, Việc hướng nghiệp qua môn toán ứng dụng, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 3, 1985.
5. Võ Liên, Phương pháp dùng trong và VTH và việc rèn luyện khả năng suy luận cho học sinh, Báo cáo khoa học tại Hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 3, 1985.
6. Võ Liên, Về một phương pháp mới tìm lời giải nguyên của bài toán quy hoạch lồi, Tạp chí thông tin KHKT Nghĩa Bình, số 13,1985.
7. Võ Liên, Áp dụng VTH trong công tác quản lý giáo dục, Tạp chí thông tin KHKT Nghĩa Bình, .số 18, 1987.
8. Võ Liên, Quy hoạch taón học và vấn đề tiết kiệm vật liệu xây dựng, Tạp chí thông tin KHKT Nghĩa Bình số 1-2, 1987.
9. Võ Liên, Phương pháp tìm nghiệm đúng của bài toán quy hoạch phi tuyến và ứng dụng, Tạp chí thông tin KHKT Bình Định, số 1-2, 1990.
10. Võ Liên, Phương pháp tìm nghiệm đúng của bài toán quy hoạch lồi với ràng buộc tuyến tính, Tạp chí KH và CN, số 5, 1992.
11. Võ Liên, Tầm quan trọng của Cảng Quy Nhơn dưới góc độ toán học. Tạp chí thông tin KHKT Bình Định, số 1, 1992.
12. Võ Liên, Áp dụng quy hoạch nguyên phi tuyến trong việc tối ưu hóa xẻ gỗ tròn xây dựng, Tập san KH ĐHSP Quy Nhơn, số 12, 1994.
13. Võ Liên, Chọn gải pháp tối ưu cho hệ thống trụ thép cao vượt sông lớn, Tập san KH ĐHSP Quy Nhơn, số 3, 1995.
14. Võ Liên, Vấn đề phân công thời khóa biểu đạt tiêu chuẩn tối ưu, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, số 6, 1996.
15. Vo Lien, On a method of finding the integer solution of the problem of minimizing a convex function with linear constraints, MA 91-02, National centre for science research of Vietnam HCM city branch, 1991.
16. Võ Liên , Thiết lập bài toán tối ưu để thẩm định một dự án đầu tư, TBKH ĐHSP Quy Nhơn 14, 2001.
17. Võ Liên , Khắc phục hiện tượng thoái hóa trong các bài toán quy hoạch lồi nguyên vớ ràng buộc tuyến tính, TBKH ĐHSP quy Nhơn, số 18, 2002.
 
TRẦN ĐÌNH LƯƠNG


1. Trần Đình Lương, Tích trong Exp tương đối, proceedings of Quynhon University, 6, (1993).
2. Tran Dinh Luong, An exact sequence and its application in group theory, Proceedings of Quinhon University, 6, (1996).
3. Trần Đình Lương, Phân loại đông chất các p – Nhóm với giao hoán tử xiclic, Proceedings of Quinhon University, 6, (1996).
4. Trần Đình Lương, Phân loại đồng chất các p- nhóm G có G/2(G) abel sơ cấp và C(G) có cấp P2, Proceedings of Quinhon University, Báo cáo tại hội nghị toán học toàn quốc lần thứ 5, (1996)
5. Trần Đình Lương, The smallest subgroup whose invariants are hit by the Steenrod algebra (viết chung), Math. Proc. Camb. Phil. Soc., 2007.
 
NGUYỄN ĐỨC MINH


1. Nguyen Duc Minh and Nguyen Tu Cuong, On the openness of the locus of points having polynominal type bounded above by a constant, Vietnam J. of Math, 20(1) (1992), 71-78.
2. Nguyen Duc Minh, On the least defree of polynominals bounding above the differences between multiplicities and length of generalized fractions, Acta Math, Vietnam, 20(1) (1995), 115-128.
3. Nguyen Duc Minh and Nguyen Tu Cuong, On the length of Koszul homology and generalized fractions, Math. Proc. Camb, Phil. Soc. 120 (1996) 31-42.
4. Nguyen Duc Minh and Nguyen Tu Cuong, Length of generalized fractions of modules having polynominal type 2, Vietnam J. of Math. 26(1) (1998), 87-90.
5. Nguyen Duc Minh and Nguyen Tu Cuong, Length of generalized fractions of modules having polynominal type, Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 128 (2000) 269-282.
6. Nguyen Duc Minh, M. P. Brodmann and C. Mateoti, Bounds for cohomological hilbert functions of projective schemes over artinian rings, Vietnam J. of Math., 28(4) (2000), 341-380.
7. Nguyễn Đức Minh, Cận trên và cận dưới cuaar chỉ số chính quy và chỉ số đối chính quy, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 14 (2001), 43-58.
8. Nguyen Duc Minh, M. P. Brodmann and C. Mateoti, Bounds for cohomological Deficiency functions of prolective schemes over artinian rings, (Preprint, 2001).
9. Nguyen Duc Minh, Nguyen Thai Hoa and Nguyen Tu Cuong, On the modules whose lengths of generalized fraction equals the multiplicity, (Preprint, 2001).
 
PHAN THANH NAM
 
1. Vu N. Phat, Phan T. Nam, Exponential stability criteria of linear non-autonomous systems with multiple delays, Electronic Journal of Differential Equations, Vol 58, No 8, 2005,1-8.
2. Vu N. Phat, Phan T. Nam, Exponential stability and stabilization of uncertain linear time-varying systems using parameter dependent lyapunov function, International Journal of Control, Vol 80,No 8, 2007, 1333-1341.
3. Phan T. Nam, Vu N. Phat, Robust exponential stability and stabilization of linear uncertain polytopic time-delay systems, Journal of Control Theory and Applications, Vol6, No2, 2008, 163-170.
4. Phan Thanh Nam , An improved criterion for exponential stability of linear systems with multiply delays, Applied Mathemtics and Computation, 202, 2008, 870-876.
5. Phan T. Nam, Vu N. Phat, New asymptotical stability criterion for a class of neutral differential equations, Applied Mathematics Letters, 2008 (accepted)1-6.
6. Phan T. Nam, Vu N. Phat, Robust stabilization of Linear systems with delayed state and control, Journal of Theory Optim. Appl. 2008, (accepted).
7. Dinh Cong Huong, Phan Thanh Nam, On the Oscillation, Convergence and Boundedness of a nonlinear difference equation with multiple delay, Vietnam Journal of Mathematics, 2008.   (accepted).
8. Phan Thanh Nam , An improved criterion for exponential stability of linear delay systems with nonlinear perturbation, Applied Mathemtics and Computation, 2008, (to appear).
 
MAI QUÝ NĂM


1.Mai Quý Năm và Nguyễn Tiến Quang, Các điều kiện (UCi), i=1,2,3 đối với tổng trực tiếp của các môđun uniform, TBKH ĐHSP – ĐHQG Hà Nội, 6, 3-9.
2. Mai Quý Năm, Đặc trưng môđun - Cs bởi điều kiện chuỗi, TBKH ĐHSP- ĐHQG Hà Nội,1, 3-9.
3. Mai Quy Nam, A result on CS – modules, East-­West journal of Mathematics, Vol 1, no. 1, p. 91-93, 1998.
4. Mai Quy Nam, On some CS – semisimple rings, East-­West journal of Mathematics, Vol 1, no. 2, p. 231-236, 1999.
5. Mai Quý Năm, Môđun liên tục mạnh, TBKH của các trường Đại học, 2001.
6. Mai Quy Nam, On modules M for which all finitely generated modules in [M] are lifting, VNU journal of Science, Nat. Sci., Vol. XV, no. 6, p. 18-25,1999.
 
HUỲNH VĂN NGÃI


1. Huynh Van Ngai, Dinh The Luc and M. Théra, On epsilon-convexity and epsilon- monotonicity, in Calculus of Variations and Differential Equations, A. Ioffe, S. Reich and Shafrir (Eds.) Research Note in Mathematics Series (Chamman & Hall, 1999), 82-100.
2. Huynh Van Ngai, Dinh The Luc and M. Théra, Approximate convex functions, J. of Nonlineer and Convex Analysis, 1(2), (2000), 155-176.
3. Huynh Van Ngai and M. Théra, Extensions of Fréchet epsilonsub- differential calculus and applications, acepted to J. of Math. Analysis and Appl.
4. Huynh Van Ngai and M. Théra, Metric inequality, subdifferential calculus and applications, Sub. To J. of Set-valued Analysis.
5. Huynh Van Ngai and M. Théra, On necessary conditions for non- Lipschitz optimization problems, acepted to SIAM J.of Optimization.
6. Huynh Van Ngai,  Hoffman error bounds for convex functions in Banach spaces, Proceedings of Quinhon University, 18(2002), 55-78.
7. Huynh Van Ngai, Rambling through generalized convex functions and generalized monotone operators, .. (viết chung), Springer, 2006.
8. Huynh Van Ngai, Semismoothness and directional subconvexity of functio (viết chung), Pacific J. on Optim, 3(2), 2007.
9. Huynh Van Ngai, Approximately convex functions and approximately monotone operators, preprint (viết chung), Nonlinear Anal., 66, 2007.
10. Huynh Van Ngai, Approximately convex sets (viết chung), Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 8(3), 2007.
11. Huynh Van Ngai, Phi-regular functions in Asplund spaces (viết chung), Control and Cybernetics, 36(3), 2007.
12. Huynh Van Ngai, Paraconvex functions and paraconvex sets (viết chung), Studia Mathematica, 164, 2007.
13. Huynh Van Ngai, Error bounds in metric spaces and application to the perturbation stability of metric regularity (viết chung), SIAM J. Optimization, 19(1), 2008.
14. 14. Huynh Van Ngai, Error bounds for systems of lower semi-continuous functions in Asplund spaces (viết chung), Math. Programming, 2008.
15. 15. Huynh Van Ngai, In Asplund spaces, approximately convex functions are generically differentiable (viết chung), Taiwanese Journal of Mathematics, (accepted), 2008.
 
BÙI THỊ THANH NHÀN
 
1. Bui Thi Thanh Nhan, Khai triển ngẫu nhiên Taylor cho quá trình Poisson, TT KH & KT QSQP, No4, 2007.
 
THÁI THUẦN QUANG


1.Thai Thuan Quang and Dinh Huy Hoang, Finite proper holomorphic surjections and property (HBub), Vietnam J. of Math. 23, spe. Iss. (1995), 131-143.
2. Thai Thuan Quang and Dinh Huy Hoang, The inheritance of the linear topological invariant (DN), Acta Math. Vietnam, 21(1) (1996), 45-58.
3. Thai Thuan Quang and Dinh Huy Hoang, Stability of the property (Hub), Conference “Analysis and Applications” on the occasion of 45th year of Hanoi Pedagogical College, Pub. of CFCA, 1 (1997), 65-74.
4. Thai Thuan Quang and Le Mau Hai, Holomorphic maps of uniform type, Colloq. Math. 69 (1995), Fasc. 1, 81-86.
5. Thai Thuan Quang and Le Mau Hai, Linear topological invariants and Frechte-valued holomorphic functions of uniformly bounded type on Frechet spaces, Pub. of CFCA, 2(1998), 23-41.
6. Thai Thuan Quang and Nguyen Minh Ha, Property  and holomorphic functions with valued in a pseudoconvex space having a Stein morphism into a complex Lie group, Acta Math. Vietnam, 20(1) (1995), 67-83.
7. Thai Thuan Quang and Nguyen Minh Ha, Property  and holomorphic functions with values in a pseudoconvex space having a Stein morphism into a complex Lie group, Rendi. Math. Serie VII, 16 (1996), 599-612.
8.Thai Thuan Quang, Holomorphic maps of uniformly type between DF – spaces and the exponential representation, (to appear in Southeast Asian Bul. Of Math. (2002)).
9. Thai Thuan Quang, The property Land Dirichlet representation of holomorphic functions, Proceedings of Quinhon University, 4(2001), 71-82.
10. Thai Thuan Quang,  Holomorphic functions of uniform type with values in Riemann domains, Vietnam J. of Math 24(4) (1996), 427-438.
11. Thai Thuan Quang, Meromorphic functions of uniform type between duals of Fréchet spaces, Proceedings of Quinhon University, 18(2002), 15-28.
12. Thai Thuan Quang, The exponential representation of holomorphic functions of uniformly bounded type, (sub, to Australia Journal of Math. Seria A).
13. Thai Thuan Quang, The regularity of spaces of germs of Fréchet valued holomorphic functions and local Dirichlet representation of separately holomorphic functions, (sub, to Australia Journal of Math. Seria A).
14. Thai Thuan Quang, On holomorphic functions of uniformly bounded type on tensor products, (sub, to Southeast Asian Bull. Of Math).
15. Thai Thuan Quang, Some characterizations of the properties and L. (sub. To Acta Mathematica Sinica).
16. Thai Thuan Quang, Locally bounded holomorphic functions and linear topological invariants,L(preprint 2002)
17. Thai Thuan Quang, The properties  and Lwith holomorphic functions of uniform type, (preprint, 2002).
18. Thai Thuan Quang, Linear topological invariants with meromorphic functions of uniform type,(preprint, 2002)
19.Thai Thuan Quang, On spaces of germs of Fréchet valued real analytic functions, (preprint, 2002).
20. Thai Thuan Quang, Linear topological invariants of LB-TYPE and locally bounded, TBKH ĐH Quy Nhơn (2003), 11-29.
21. Thai Thuan Quang , Các bất biến topo tuyến tính, dạng dưới vi phân và ứng dụng, Đề tài NCKH cấp Bộ, 2006.
22. Thai Thuan Quang , The regularity of the space of germs of Fréchet- valued holomorphic functions and the mixed Hartog’s Theorem, Mathematica Scandinavica, 99(2006), pp. 119-135.
23. Thai Thuan Quang, On space of germs of Fréchet- valued real analytic functions, Journal of Science, QNU, Vol1, 2007.
 
NGUYỄN SUM 
 
1. Nguyen Sum, On the action of the Steenrod-Milnor operations on the modular invariants of linear groups, Japanese Journal of Mathematics 18: 1 (1992), 115-137.
2. Nguyen Sum, On the action of the mod-2 Steenrod algebra on the modular invariants of linear groups, Journal of Science, Hanoi University, Special issue on Mathematics Mechanics and Informatics, (1993), 41-46.
3. Nguyen Sum, On the action of the Steenrod algebra on the modular invariants of linear groups, Acta Mathematica Vietnamica 18 : 2 (1993), 203-213.
4. Nguyen Sum, Steenrod operations on the modular invariants, Kodai Mathematical Journal 17: 3 (1994), 585-595.
5. Nguyen Sum and Nguyen H. V. Hung, On Singer’s invariant-theoretic description of the Lambda algebra: A modp analogue, Journal of Pure and Applied Algebra 99: 4 (1995), 297-329.
6. Nguyen Sum, Đối ngẫu của đại số Steenrod và lý thuyết bất biến modular, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 3 (1995), 11-13.
7. Nguyen Sum, Some results on modular invariants, Proceedings of the first national workshop “Optimization and Control” (Quynhon 27/05 - 01/06/96), 1996, 122-128.
8. Nguyen Sum, Một số nghiên cứu về lý thuyết cobordism đối xứng, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 14 (2001), 91-104.
9. Nguyen Sum, A study on the modular invariants and the lambda algebra, TBKH ĐHSP Quy Nhơn, 18 (2002), 29-46.a
10. Nguyen Sum, On the action of the Steenrod-Milnor operations on the Dickson invariants, Journal of Science, Vinh University 33: 3A (2004), 41-48.
11. Nguyen Sum, On an invariant-theoretic descripstion of the lambda algebra, Vietnam Journal of Mathematics 33: 1 (2005), 19-32.
12. Nguyen Sum, The action of the primitive Steenrod-Milnor operations on the modular invariants, “Proceedings of the International School and Conference on Algebraic Topology, Hanoi 2004”, Geometry and Topology Monographs 11 (2007), 349-367.
13. Nguyen Sum, On the module structure over the Steenrod algebra on the Dickson algebra, Quynhon University Journal of Science, 1:3 (2007), 5-15.
14. Nguyen Sum, The hit problem for the polynomial algebra of four variables, Preprint, 2007, 1-240 (Submitted). (Proceedings of East Asian Conference on Algebraic Topology, Seoul National University, Korea, 2007, 3-7.)
15. Nguyen Sum, On a minimal set of generators for the polynomial algebra as a Steenrod module, Ptreprint, 2007, 1-18. (To appear in Quynhon University Journal of Science, 2:3, 2008.)
16. Nguyen Sum, Some results on the hit problem for the polynomial algebras, Preprint, 2007, 1-12 (Submitted.)
17. Nguyen Sum, The negative answer to Kameko’s conjecture on the hit problem, Preprint, 2008, 1-22. (Submitted.)
 
LÊ QUANG THUẬN
 
1. Le Quang Thuan, On boundedness of some generalixed p-adic maximal operators in some p-adic functions spaces, TBKH ĐH Quy Nhơn, (2005), 15-23.
2. Le Quang Thuan, On boundedness of some p-adic singular integral transforms in some p-adic functions spaces, TBKH ĐH Quy Nhơn, (2005), 24-32.
3. Le Quang Thuan, Harmonic analysis over p-adic field, I. Some equations and singular integral operators (viết chung), Harmonic wavelet and p-adic analysis, 2007.
 

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sự kiện   |   Các tin đã đăng   |   Đăng ký   |   Album ảnh   |   Liên hệ   |  
© 2009 Trang tin của Hội Toán học Hà Nội
Điện thoại: 04-35576851 website: http://hms.org.vn Email: hmsmnv@gmail.com.